Browsing Tag

Premium Subscription Plan in WhatsApp

ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ ଆସିଲା ପ୍ରିମିୟମ୍…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର। ଏଣିକି ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ ଚାର୍ଜ। ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯୋଜନା ରିଲିଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାଫଳରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ…