Browsing Tag

missed call

ମିସଡ୍‌କଲ୍‌ରୁ ଜୀବନସାଥୀ

କଥାରେ ଅଛି ପ୍ରେମ ଅମାନିଆ। ପ୍ରେମ ଦେଖେନି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା  କି ପ୍ରେମ ମାନେନି କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ପ୍ରେମ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ହୁଏ ତାହା ଜଣାପଡେନି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଏମତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଢିବା…