Browsing Tag

E. coli

ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ (ଜୀବାଣୁ) ସବୁଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବାୟୁରେ, ପାଣିରେ, ମାଟିରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏପରିକି ଆମ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବାଣୁ ଏତେ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁ ନାହୁଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଥିବେ କାହିଁକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ…