ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାଣୀ, ଯିଏ ପାଣି ନ ପିଇ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରେ

ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି । ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କିଛି ନ ଖାଇ ବହୁ ବର୍ଷ ପଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି , ଯେତେବେଳେ କି କିଛି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନ ପିଇ ବଞ୍ଚିପାରିବେ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯାହା ପାଣି ନ ପିଇ ଜୀବନସାରା ବଞ୍ଚିପାରେ ।

Kangaru-Rat

ବାସ୍ତବରେ, ‘କଙ୍ଗାରୁ ରାଟ୍’ ନାମକ ଏହି ଜୀବ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ | ଏହି ଜୀବର ଗୋଡ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମିଳୁଥିବା କଙ୍ଗାରୁ ସହିତ ସମାନ। ଏହି କଙ୍ଗାରୁ ରାଟ୍ର ଗାଲର ବାହାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଗ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଥାଏ । ଏହାର ବ୍ୟାଗ ଏବଂ ଗତିବିଧି ହେତୁ ଏହି ଜୀବକୁ କଙ୍ଗାରୁ ପରି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରାଣୀ କଙ୍ଗାରୁ ଭଳି ଲମ୍ବା ଡେଇଁବାରେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ ।

‘କଙ୍ଗାରୁ ମୂଷା’ ମରୁଭୂମି ଜୀବନର ଏକ ବିଶେଷ ଅଂଶ ଅଟେ । ଏହି ଜୀବ ଆଦୌ ପାଣି ପିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜଳ ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି | କଙ୍ଗାରୁ ମୂଷା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାରେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଅଟେ । ଏହା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 6 ମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ । ଏହି ଜୀବମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲନ୍ତି ।

Kangaru-Rat

କଙ୍ଗାରୁ ମୂଷାଟିର ଲାଞ୍ଜ 20 ସେମି ଏବଂ ଶରୀର ପ୍ରାୟ 18 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 38 ସେଣ୍ଟିମିଟର । ଏହି ଜୀବର ଆଗ ଗୋଡ ଛୋଟ, ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ଏବଂ ଆଖି ଛୋଟ । ଏହି ଜୀବ ଉପର କେଶ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ବାଦାମୀ ଏବଂ ତଳ କେଶ ଧଳା । କଙ୍ଗାରୁ ମୂଷାଙ୍କ ଗୋଡ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ ଅଟେ ।

Leave a comment